Menu
menu

Previous

  1. This is my first visit to your site and I browsed through your archives. You have some interesting images. I truly like this one. It's just a day in the life kind of photo and it works. Very crisp and clear. Nice.

  2. bardzo smutne. gołebie przy tym starcu to czyste wcielenia zła. są takie agresywne, takie nerwowe i ruchliwie. uciekaj starcze !!

  3. A mnie się ta sytuacja kojarzy właśnie ze spokojem i umiejętnością nawiązania porozumienia z naturą. Powolność starca wskazuje, że zwalniając tempo naszego szaleńczego życia można dostrzec coś więcej niż tylko czubek własnego nosa, że z gołębiami, [które w miastach przeważnie są gonione, bo brudzą,] można znaleźć wspólny język.

  4. taka lepsza wersja starosci, jesli kontrastujac z panem z rewy:)

  5. Ciekawa kompozycja. Uzasadnia użycie cz-b.

  6. Konfrontacja niemalże…

Leave a reply